Celé články


Měřiče teploty, Měřiče vlhkosti


Měřiče teploty
Digitální měřiče teploty jsou používány pro rychlé a mobilní měření teploty pevných látek, sypkých materiálů, kapalin, plynů, potravin (např. masa, ryb apod.). Měřit teplotu lze různými způsoby, různými teploměry. Volba měřiče teploty záleží vždy na tom, jakou teplotu potřebujeme změřit. Teploměry jsou bezdotykové infračervené (pyrometry), vpichovací a kapalinové.

Měření teploty na nesnadno přístupných místech se provádí pyrometry (bezdotykovými infračervenými teploměry), které bývají často vybaveny laserem pro snadné zaměření místa, z něhož se teplota odečítá. Pyrometry lze měřit i teplotu pohybujících se objektů. Bezproblémově měří i velmi vysoké teploty a nedochází k ovlivnění měřeného objektu (žádné riziko kontaminace). Objekt měřený bezdotykovým teploměrem musí být opticky viditelný, protože pevné překážky dovolují jen měření povrchové teploty (ne vnitřní). Čidlo je nutné chránit před kondenzujícími kapalinami a prachem. Vpichovací teploměry slouží pro měření teploty v sypkých látkách a potravinách. Kapalinové teploměry stačí jen zavěsit či postavit.


Měřiče vlhkosti
Měřiče vlhkosti, také nazývány také vlhkoměry, jsou určeny pro měření vlhkosti v bytech, domech, skladech, mrazírnách, potravinářských závodech (výroba a zpracování masa, mražených výrobků). Měřidla vlhkosti používají při měření vlhkosti zdí, betonu, dřeva (trámy, krovy, palivové dřevo atd.). Vlhkoměry se také používají pro měření vlhkosti při přepravě potravin, léčiv a jiných surovin. Dělí se na analogové a digitální vlhkoměry.

Analogové vlhkoměry jsou určené na měření venkovní a vnitřní vlhkosti. Vlhkoměry mají praktické využití nejen v domech, či bytech ale i například v saunách kde je problém kvůli vysoké teplotě umístit digitální zařízení. Digitální vlhkoměry měří vnitřní i venkovní vlhkost resp. obě naráz. Kapesní vlhkoměry jsou díky svým malým rozměrům lehce přenositelné a umožňují měřit vlhkost kdykoliv a kdekoliv.

Digitální vlhkoměry se umísťují uvnitř a na měření venkovní vlhkosti slouží externí čidla, která jsou umístěna ve venkovním prostředí. Senzory jsou buď připojeny kabelem, nebo bývají bezdrátové a komunikují s vlhkoměrem na několik desítek metrů. Většina vlhkoměrů měří kromě vlhkosti i vnější a vnitřní teplotu. Některé vlhkoměry umí přijímat a zobrazovat teploty i z většího množství čidel.


Inspekční kamery


Inspekční kamery slouží k obrazové kontrole obtížně přístupných míst, jako jsou okapy, konstrukce krovů, či větrací a klimatizační jednotky s možností záznamu a zpětného vyvolání videa. Hlava kamery je propojena s LCD displejem pomocí flexibilního kabelu a tím jsou statická data a obrazy ihned promítána na LCD displeji. Příslušenství inspekčních kamer zahrnuje různé délky flexibilních kabelů a hlavy kamery s odlišnou ohniskovou vzdáleností pro kvalitní obraz na krátkou i větší vzdálenost.Elektronické skenery, detektory vodičů


Při vrtání do zdí a dalších částí staveb se chtě nechtě vystavujeme riziku provrtání rozvodu elektřiny či vody. V horším případě navrtáme plynové potrubí! Leckdo si myslí, že jemu se to stát nemůže, ale to je omyl! Dnes je již tato doba naštěstí překonaná a tyto nástrahy lze s pomocí moderních elektronických detektorů odhalit dříve, než je pozdě.

Tyto elektronické detektory (skenery) jsou schopné odhalit kovy, elektrické vodiče, dutiny trámy i neželezné kovy. Sofistikovanější typy detektorů vodičů a kovů dokážou dokonce změřit i orientační hloubku nalezeného vedení či trubky. Detektory nám dávají jistotu, že práce bude dokončena včas a bez nepříjemných komplikací. Elektronické skenery mají schopnost vás přesně informovat o tom, co je skryté pod povrchy zdí, podlah i stropů.

Použitím elektronických detektorů se hlavně vyvarujete náročným a nákladným opravám provrtaného vedení vody či elektřiny. Nehledě na nebezpečí, kterému se vystavujete vrtáním do zdi, podlahy či stropu, kde nemáte jistotu, co se skrývá. Staré přísloví dvakrát měř a jednou řež, je zde více než na místě.

Základními parametry elektronických detektorů (skenerů) jsou maximální možná detekční hloubka (většinou udávaná v cm), materiály, které jste schopni přístrojem detekovat (nalézt) a provozní doba baterie (v hodinách)

Rozlišujeme detektory schopné nalézt (určit):
1. Trámy a dutiny (StudScan)
2. Kovy – cílené hledání (MetalScan)
3. Elektrické vodiče – cílené hledání (AC-Scan)
4. Hloubku – určování hloubky
5. Železné/neželezné kovy – rozpoznání kovůNivelační přístroje


Nivelační přístroje se používají pro měření výškových rozdílů na menší, střední i velké vzdálenosti ve stavebnictví, vytyčovacích pracích a určování převýšení. Zjednodušeně řečeno nivelační přístroje pracují jako přenosný teleskop. Přes přibližovací optiku lze přečíst výšku na vzdálené nivelační lati. Výškové rozdíly se zjišťují odečítáním naměřených výšek z nivelačních latí. Podmínkou úspěšného odečtu je, aby nivelační přístroj zůstal po dobu všech měření na svém místě v nezměněné výškové poloze (rovině). Před použitím nivelační přístroj automaticky nastaví odečítací rovinu do horizontální roviny, což je podmínkou úspěšného měření.

Některé nivelační přístroje jsou vybaveny horizontálním kruhem se stupňovým dělením a to buď stupňovým (360°), gradoviánovým (400g) nebo gonovým (400gon). Grad (také radián nebo gon ) je jednotka používaná při měření rovinného úhlu. Jeden grad je roven 1/100 úhlu pravého – tedy 1/400 plného úhlu. 1 grad se rovná π/200 radiánu nebo 9/10 stupně. Česky se nazývá stupeň prostorový setinový. Dle mezinárodního standardu se jednotka dnes značí „gon“ (50g= 45°, 50 gon = 45° a 1 mgon = 0,001 gon).

Základními parametry nivelačních přístrojů jsou přesnost udávaná v mm/km (milimetry na kilometr), zvětšení (např. 22x, 26x), možnost kalibrace nitkového kříže (záměrného obrazce) a typ kompenzátoru (žádný, magnetický apod.).Stavební lasery


Stavební lasery se všeobecně používají na stavbách kdekoliv je potřeba přesně osadit, položit, zvýraznit stavební čáru, plochu, konstrukci. Kombinují horizontální a vertikální laser či svazky na sebe kolmých laserů pro přesné kolmé a vodorovné konstrukce. Masivní konstrukce stavebních laserů a osazení přístroje na stativ či držák zaručí velmi kvalitní měření v jakémkoliv terénu. Široký sortiment příslušenství pro stavební lasery zaručí kvalitní měření za jakýchkoliv světelných a povětrnostních podmínek. Stavební lasery se dělí na rotační, liniové, křížové a vícebodové.

Rotační lasery emitují (vysílají) paprsek, který rotuje okolo svislé osy o 360°. Jejich přesnost a spolehlivost byla v praxi ověřena za nejobtížnějších podmínek. Lasery se zeleným paprskem jsou 12x jasnější než s červeným. Zelená barva se nám jeví jasnější než červená.

Liniové lasery jsou nejčastěji používány na nivelační, srovnávací a dokončovací práce na všech podkladech a površích. Liniové lasery nevysílají jen jeden paprsek, ale celé linie. Silné upevňovací magnety umožňují umístit liniový laser na všechny magnetické povrchy.

Křížové lasery se nejčastěji používají pro dokončovací práce v interiérech. Lasery nepromítají pouze jeden paprsek, ale celé linie. Křížové lasery promítají několik vzájemně kolmých linií. Křížové lasery s laserovým přijímačem lze s výhodou použít i pro práce v exteriérech

Vícebodové lasery slouží pro vyrovnávací práce všeho druhu, protože promítají několik vzájemně kolmých laserových paprsků. Díky tomu lze s jedním přístrojem nivelovat v několika rovinách současně. Lasery mají standardně dva vertikální paprsky promítající laserovou olovnici od podlahy po strop.Liniové lasery
Liniový laser jsou nejčastěji používány na nivelační, srovnávací a dokončovací práce na všech podkladech a površích. Liniové lasery nevysílají jen jeden paprsek, ale celé linie. Otočné tělo přístroje je vybaveno horizontální otočnou úhlovou stupnicí, a proto je možné přesně nastavit jakýkoliv úhel. Tyto liniové lasery mohou být zajištěny na všech površích díky přiloženému přilnavému pásku, bez nebezpečí poškození. Silné upevňovací magnety umožňují umístit liniový laser na všechny magnetické povrchy.

Základními parametry liniových laserů jsou přesnost udávaná v mm/m (milimetry na metr), podsvícenost a počet libel a možnosti upevnění přístroje. Liniové lasery buď využívají červený laser o vlnové délce 635nm nebo extrémně jasný zelený laser o vlnové délce 522nm až 542nm (výkon 5 mW, třída 2M).

Lasery se zeleným paprskem jsou 12x jasnější než s červeným. Na jakou vzdálenost je laserový paprsek viditelný zrakem, závisí na barvě a vlnové délce laserového paprsku. Má to co do činění s fyziologií lidského oka. Zelená barva se nám jeví jasnější než červená. V závislosti na okolních světelných podmínkách se nám tedy zelené lasery jeví častěji lépe viditelné než červené - a konečně v interiérech až 12x. To dovoluje nivelaci na temnějších površích a delších vzdálenostech tak jako práci za velmi jasných světelných podmínek okolí.Křížové lasery
Křížové lasery se nejčastěji používají pro dokončovací práce v interiérech. Lasery nepromítají pouze jeden paprsek, ale celé linie. Křížové lasery promítají několik vzájemně kolmých linií. Lasery mají automatický ustavovací systém, díky němuž se samy vyrovnají do roviny. Jasně viditelné paprsky laseru umožňují snadné pozorování na oknech, stěnách, obkladech a dalších věcech. Křížové lasery s laserovým přijímačem lze s výhodou použít i pro práce v exteriérech. Vybrané křížové lasery jsou v provedení se zeleným laserem (vlnová délka 532nm), který se vyznačuje větší viditelností oproti červenému laseru.

Základními parametry křížových laserů jsou přesnost udávaná v mm/m (milimetry na metr), samonivelační rozsah udávaný ve stupních (°), počet laserových linek, přítomnost laserové olovnice a laserového přijímače a jeho dosah v metrech. Křížové lasery buď využívají červený laser o vlnové délce 635nm nebo zelený laser o vlnové délce 522nm až 542nm.

Lasery se zeleným paprskem jsou 12x jasnější než s červeným. Na jakou vzdálenost je laserový paprsek viditelný zrakem, závisí na barvě a vlnové délce laserového paprsku. Má to co do činění s fyziologií lidského oka. Zelená barva se nám jeví jasnější než červená. V závislosti na okolních světelných podmínkách se nám tedy zelené lasery jeví častěji lépe viditelné než červené - a konečně v interiérech až 12x. To dovoluje nivelaci na temnějších površích a delších vzdálenostech tak jako práci za velmi jasných světelných podmínek okolí.Rotační lasery
Rotační lasery emitují (vysílají) paprsek, který rotuje okolo svislé osy o 360°. Jejich přesnost a spolehlivost byla v praxi ověřena za nejobtížnějších podmínek. Rotační lasery se staly nenahraditelným pomocníkem ve stavebnictví, konstrukčním průmyslu a při dokončovacích pracích v interiérech. Použití rotačních laserů vylepšuje nadstandartní příslušenství, mezi které patří infračervené dálkové ovladače, laserové příjímače nebo kombinace obou. Vhodné doplňky jsou také laserové reflexní cílové desty a laser zjasňující brýle. Rotační lasery mohou být také použity pro mnoho dalších úkolů a prací.

Základními parametry rotačních laserů jsou přesnost udávaná v mm/m (milimetry na metr), samonivelační rozsah udávaný ve stupních (°) a dosah laserového přijímače v metrech. Rotační lasery buď využívají červený laser o vlnové délce 635nm nebo zelený laser o vlnové délce 522nm až 542nm a většinou lze všechny funkce ovládat dálkově. Přístroje mohou mít více režimů laseru (bod, rotování, scan, režim dálkového přijímače).

Lasery se zeleným paprskem jsou 12x jasnější než s červeným. Na jakou vzdálenost je laserový paprsek viditelný zrakem, závisí na barvě a vlnové délce laserového paprsku. Má to co do činění s fyziologií lidského oka. Zelená barva se nám jeví jasnější než červená. V závislosti na okolních světelných podmínkách se nám tedy zelené lasery jeví častěji lépe viditelné než červené - a konečně v interiérech až 12x. To dovoluje nivelaci na temnějších površích a delších vzdálenostech tak jako práci za velmi jasných světelných podmínek okolí.

 • Bodová funkce - Rotační laser vyzařuje na velké vzdálenosti bodový laserový paprsek. Určení pozice rukou nebo prostřednictvím dálkového ovládání.
 • Scan funkce - Intenzivní světelný úsek nastavitelné šířky a pozice může být nastaven, zrychlen nebo zpomalen.
 • Rotační funkce - Hlava rotuje pomalou rychlostí. Při použití v interiéru je laserový paprsek viditelný. Čím pomalejší je rychlost tím viditelnější je laserový paprsek.
 • Funkce ručního přijímače - Vysoké otáčky laserové hlavy slouží pro práci s laserovým přijímačem, hlavně při práci na velké vzdálenosti a při venkovním použití. I přes vysokou rychlost je zajištěn plynulý paprsek.  Vícebodové lasery
  Vícebodové lasery slouží pro vyrovnávací práce všeho druhu, protože promítají několik vzájemně kolmých laserových paprsků. Díky tomu lze s jedním přístrojem nivelovat v několika rovinách současně. Výhodou vícebodových laserů je automatická nivelace samotného přístroje. To dává předpoklad pro přesně a rychle odvedenou práci. Samotný laser lze na magnetické základně otáčet do více směrů. Lasery mají standardně dva vertikální paprsky promítající laserovou olovnici od podlahy po strop.

  Základními parametry vícebodových laserů jsou přesnost udávaná v mm/m (milimetry na metr), samonivelační rozsah udávaný ve stupních (°) a optická signalizace překročení samonivelačního rozsahu. Vícebodové lasery buď využívají červený laser o vlnové délce 635nm nebo zelený laser o vlnové délce 522nm až 542nm.

  Lasery se zeleným paprskem jsou 12x jasnější než s červeným. Na jakou vzdálenost je laserový paprsek viditelný zrakem, závisí na barvě a vlnové délce laserového paprsku. Má to co do činění s fyziologií lidského oka. Zelená barva se nám jeví jasnější než červená. V závislosti na okolních světelných podmínkách se nám tedy zelené lasery jeví častěji lépe viditelné než červené - a konečně v interiérech až 12x. To dovoluje nivelaci na temnějších površích a delších vzdálenostech tak jako práci za velmi jasných světelných podmínek okolí.  Vodováhy


  Vodováhy jsou obecně přístroje sloužící k určování vodorovnosti a sklonu na stavbách, nábytkovém a strojírenském průmyslu. V zeměměřičství a stavitelství jsou vodováhy umístěny zpravidla na stativu a srovnávají se do vodorovné roviny. Vodováhy se dělí na klasické, laserové, digitální a digitální hadicové vodováhy.

  Klasická vodováha klade důraz na praktičnost a jednoduché použití z čehož plyne kompaktní a velmi praktický design. Díky jednoduchosti a praktičnosti konstrukce klasických vodovah jsou nejdostupnější volbou pro domácí a kutilské práce.

  Laserové vodováhy, také nazývané handylaser, jsou používány kdykoliv je potřeba přesný svislý či horizontální směr. Některé modely jsou cenově velmi dostupné pro domácí kutily a potřeby.

  Digitální vodováhy značky Laserliner umožňují přesné měření náklonu v několika jednotkách. Naměřené údaje se zobrazují na přehledném LC displeji a vybrané typy mají podsvícený displej a umožňují uložení naměřených sklonů do paměti vodováhy pro pozdější zpětné vyvolání

  Digitální hadicové vodováhy jsou určeny pro provádění nivelace a kontrolních měření na protějších stranách stěn, dále mezi příkopy, traverzami a nad překážkami i bez zrakového spojení. Vodováhy umožňují bezproblémové měření rovinnosti a spádu.  Laserové vodováhy, handylaser
  Laserová vodováha či handylaser je nástroj kombinující horizontální rovinu s laserem a může být vybavena optikou pro přesnou vertikálně či horizontálně viditelnou linii laseru na povrchu, proti kterému je kladena (stavěna). Laserové vodováhy, také nazývané handylaser, jsou používány kdykoliv je potřeba přesný svislý či horizontální směr, typicky při stavbách a nábytkovém průmyslu. Některé modely jsou cenově velmi dostupné pro domácí kutily a potřeby.

  Laserové vodováhy způsobily revoluci ve stavebnictví. Vodováhy jsou osazeny výkonnými lasery s extrémně přesným laserovým paprskem. Po vyrovnání vodováhy do roviny lze tuto rovinu laserem přenášet na velké vzdálenosti. Laserové vodováhy nabízejí precizní technologie v minimálních velikostech a lze je osadit magnetickými optikami, díky kterým lze paprsek lámat o 90°. Optiky můžou být i polopropustné a tím vytváří dva paprsky, které svírají úhel 90°.

  V zeměměřičství a stavitelství jsou laserové vodováhy umístěny zpravidla na stativu a srovnávají se do vodorovné roviny. Alhidáda (v tomto případě laserová vodováha), kterou lze na trojnožce otáčet o 360° v horizontálním směru, vysílá laserový paprsek v horizontální rovině vodováhy. Pokud je vodováha vybavena optikou, může vysílat laserový paprsek i ve svislém (vertikálním) směru. Laserový paprsek je rozprostírán, aby vytvářel tenkou přesnou horizontální nebo vertikální paprskovou rovinu namísto jednobodového paprsku. Osa laserové vodováhy by měla vzdálena od stěny, aby ji neozařovala. Kde se protíná rovina vyzařovaná laserem se stěnou, vzniká přesná zvýrazněná linie.

  Laserová vodováhy jsou buď vybaveny autosrovnávacím mechanizmem do roviny nebo trubicovými libelami a aretačními šrouby pro zaručení horizontální a vertikální přesnosti v určité toleranci. Ta je udávána jako mm/m (milimetry na metr) nebo IN/FT (palců na určitou vzdálenost ve stopách; IN = inch = palec (2,54cm), FT = foot = stopa (30,5cm)). Přesnější stroj by měl mít přesnost alespoň do 0,3 mm/m, zatímco profesionální alespoň kolem 1,5mm/m. Zvýrazňovaná linie musí být absolutně rovná, aby bylo možno vodováhou například určit, jestli je police nakřivo.  Digitální hadicové vodováhy
  Digitální hadicové vodováhy jsou určeny pro provádění nivelace a kontrolních měření na protější straně stěny, dále mezi příkopy, traverzami a nad překážkami i bez zrakového spojení. Vodováhy umožňují bezproblémové měření rovinnosti a spádu, metrových rysek.

  Využitím moderních technologií přináší digitální vodováha značné urychlení a usnadnění práce (přímé zobrazení výšky, jednotlačítková obsluha, jednoduché ovládání hadic). Práce je mnohem efektivnější a méně nákladnější (není nutno seřizovat přístroj ani používat stativ). Vodováhy se využívají ve stavebnictví (nivelace pozemků, laveček, budování podlah, výstavba schodišť a teras, suchá montáž a tesařské práce), pro dokončovací práce v interiérech (výška obkladů, pásové instalace, ukládání kabelů, vrtání a prorážecí práce) a v dalších činnostech.

  Díky patentovanému systému plyn-kapalina je digitálními hadicovými vodováhami možné jednoduše a rychle měřit výšky bez dalších pomůcek. Měření digitální hadicovou vodováhou může efektivně a s minimálními náklady provést jedna osoba. Systém obsluhy jedním pracovníkem je díky rozmanitým možnostem použití ideální pro řemeslníky a inženýry.

  Základními parametry digitální hadicové vodováhy jsou přesnost (v mm, udává minimální rozlišovací schopnost – jaký nejmenší rozdíl výšky je možné zaznamenat na vodováze), maximální vzdálenost použití vodováhy (většinou v metrech), pracovní teplota (rozpětí v °C) a provozní doba baterie (v hodinách).

  Digitální hadicové vodováhy jsou tvořeny kompaktním hadicovým bubnem se zápustnými klikami, speciální tvrzenou hadicí a ručním přístrojem s displejem a jedním tlačítkem. Modul pro přesné měření, který je součástí ručního přístroje, měří rozdíl tlaku kapaliny mezi bubnem a ručním přístrojem. Kapalinová soustava je prakticky bezdrátová a nevyžaduje žádnou údržbu. Vodováhy navíc mohou mít funkci blokování tlačítek (proti nechtěnému zmáčknutí při přenosu), či ochranu proti kapající vodě.  Nivelační latě


  Nivelační latě jsou nezbytnou součástí jakéhokoliv výškového měření nivelačním přístrojem. Slouží jako měřidlo, z kterého se odečítá převýšení mezi přístrojem a nivelační latí, která je postavená na terénu či konstrukci. Kompletní sortiment nivelačních latí pokrývá většinu možných použití.

  Nabízíme flexi nivelační latě, které zjednodušují odečítání výšky na kratší vzdálenosti, protože výškový rozdíl lze číst přímo bez zbytečných výpočtů. Flexi nivelační latě jsou vybaveny centimetrovou stupnicí, což je velmi efektivní na kratší vzdálenosti.

  Na větší vzdálenosti jsou určené nivelační latě se speciálním způsobem dělení centimetrové stupnice - takzvanými E stupnicemi, které jsou velmi dobře čitelné i na větší vzdálenosti například na stavbách budov, dálnic. Dále jsou zde zastoupeny teleskopické nivelační latě s přídavnou vodováhou.

  Základními parametry nivelačních latí jsou typ stupnice (flexi latě, latě s E stupnicemi), referenční výška (v centimetrech), maximální a minimální výška nivelační latě (také v centimetrech) a materiál, z kterého je vyrobena (hliník, slitina apod.). • e-Meridla.cz Copyright © 2019 Lipis.cz. Všechna práva vyhrazena.
  e-shop Tescoma : nerezové nádobí Tescoma, hrnce, sady Tescoma